Autor článku: hpauo

Výběr z ceníku služeb

Pár slov k cenám

Snažíme se naši práci odvádět podle nejmodernějších postupů, za použití patřičného vybavení a každému pacientovi věnovat dostatek času.

Ceny se odvíjejí od minutových kalkulací, které nám dle nařízení MF zpracovala specializovaná firma.

Minutová kalkulace zahrnuje veškeré náklady na provoz ordinace, její zařízení, personál, investice do vzdělání atd.. Z tohoto důvodu se ceny liší u stomatologů v různých částech ČR, ale i u „sousedů“.

Chceme naši práci dělat tak, abyste s výsledkem byli spokojeni vy i my. Naše ordinace má smlouvy se všemi pojišťovnami, berte však v potaz, že ne všechny výkony jsou plně hrazeny. Většina výkonů spadá do nadstandardní péče a není hrazena ze zdravotního pojištění.

Některé výkony nejsme schopni uspokojivě provést za úhradu pojišťovny, ale vždy se vám pokusíme vyjít vstříc. Vše spolu prokonzultujeme a rádi vysvětlíme na vaší první návštěvě, která není vázaná na registraci a vy se můžete dle navrženého plánu rozhodnout, zda chcete ošetření absolvovat právě u nás.

PROSBA!
Prosíme pacienty, aby v případě onemocnění oparem rtu, svůj termín přeobjednali. Je to vysoce infekční stav a náš personál je pak vystaven riziku nákazy. Děkujeme!

Kompletní ceník našich stomatologických služeb naleznete na recepci. Aktualizovaný ceník platný od 1.10. 2022.

Vstupní konzultace

 • Vstupní konzultace dospělí vč. RTG dokumentace, návrhu léčby
  1 980 Kč
  cca 30min
 • Vstupní konzultace – dítě do 15 let
  990 Kč
  registrujeme pouze s rodiči
 • Preventivní prohlídka děti/dospělí
  hrazeno ZP
 • Zhotovení intraoralních RTG snímků
  hrazeno ZP
 • Zhotovení panoramatického snímku
  hrazeno ZP
  OPG snímek, hrazeno 1x za dva roky
 • Zhotovení 3D RTG - CBCT
  1 590 Kč

Výplně

 • Bílá výplň (fotokompozitní, vysoce estetická)
  od 2 990 - 4 490 Kč
  dle rozsahu
 • Bílá výplň (skloionomerní, dlouhodobě provizorní)
  od 2 500 Kč
  dle rozsahu
 • Provizorní výplň
  800 Kč
  GIC/prov. cement
 • Výplň dočasného zubu fotokompozitní
  1 710 - 2 990Kč
  nadstandardní ošetření dítěte, cena dle rozsahu
 • Kofferdam/ Optragate
  280 Kč
  nezbytná pomůcka pro zajištění suchého pracovního pole
 • Povrchová fluoridace zubů u dětí
  390 Kč
  Cena za 1 zub, provádí se speciálními laky s vysokým množstvím fluoridů
 • Výplň stálého zubu u dítěte fotokompozitní
  1 990- 2990 Kč
  nadstandartní ošetření dítěte, cena dle rozsahu
 • Aplikace látky se stříbrem k zastavení kazu
  350 Kč
  zastavení povrchového kazu, snížení citlivosti zubu

Anestezie

 • Lokální anestezie
  hrazeno ZP
 • Rajský plyn - inhalační anestezie
  1290 až 2 590 Kč
  dle času ošetření, vhodné od cca 4let
 • Analgosedace-ošetření s anesteziologem
  od 11 900 Kč
  dle času ošetření, od 3let věku, cena za 1hod. analgosedace + cena ošetření, zahrnuje premedikaci
 • Konzultace k analgosedaci
  1590 Kč
  rtg, vyšetření, konzultace postupu, možností ošetření, délka vyšetření 30min
 • Hluboká analgosedace
  3000 Kč
  každých započatých 60min po první hodině
 • Analgosedace při vědomí
  6 000.- Kč
  ošetření v částečném utlumení

Bělení zubů – obě čelisti

 • Domácí bělení
  6 590 - 6990Kč
  obě čelisti včetně nosičů a bělících gelů Opalescence nebo Purewhitening dle indikace
 • Ordinační bělení
  7 490 Kč
  obě čelisti
 • Kombinované Purewhitening
  9 950 Kč
  obě čelisti, nosiče.+ bělící gely na domácí i ordinační část
 • Vnitřní bělení 1 zubu
  2 900 Kč
  Vnitřní bělení zubu po endo.ošetření, není zahrnuta následná fotokompozitní výplň

Vyztužení zubu

 • Vyztužení zubu (FRC ČEP)
  2 490 Kč

Implantát

 • Zavedení
  od 17 000 Kč
 • Augmentace-doplnění kosti
  od 8 000 Kč
  augmentace umělé kosti před implantací, cena dle množství
 • Korunka na implantát
  od 20 000 Kč

Korunky

 • Individualizace korunky v laboratoři
  1 900 Kč
 • Metalokeramická
  9 400 Kč
  nezahrnuje scan/otisk
 • Celokeramická
  12 390 Kč
  cena nezahrnuje scan/otisk
 • Keramická faseta/ Frontální zub
  13 390 Kč
  nezahrnuje scan/otisk
 • Keramická onlay/inlay
  11 250 Kč
  nezahrnuje scan/otisk
 • Kompozitní onlay/inlay
  8 900 Kč
  nezahrnuje scan/otisk
 • Chránič zubů pro sportovce
  2 500 Kč
 • Cerec - digitální scanování
  1 600 Kč
 • Otisk na protetickou práci otiskovací hmotou
  849 Kč

Dentální hygiena

 • Dentální hygiena
  1 890 Kč
  vstupní návštěva, komplexní základní ošetření
 • Dentální hygiena RECALL
  990 Kč
  opakovaná návštěva do 30min vč.administrativy
 • Airflow-pískování zubů
  1 400 Kč
  samotné odstranění pigmentací 30min
 • Dentální hygiena – dítě
  990 Kč
 • Dentální hyg.parodontologického pacienta
  2 450 Kč
  delší čas ošetření - cca 90min, vypracování kompletního grafického záznamu
 • Optragate
  190 Kč
  jednorázový držák rtů pro větší komfort pacienta (nepoužívá se opakovaně), nutná součást ošetření
 • Vector Paro
  400 Kč
  použití speciálního přístroje k ošetření parodont.defektů, cena cca za 10min ošetření

Pohotovostní služba (mimo pracovní dobu)

 • Paušální příplatek
  2 500 Kč
  navíc k ceně ošetření
 • Preventivní prohlídka
  1250 Kč
  neregistrovaného pacienta/bez pojištění ZP
 • Preventivní prohlídka vč. RTG
  1 890 Kč
  neregistrovaného pacienta/bez pojištění ZP vč. rtg snímků

ENDODONCIE (OŠETŘENÍ KOŘENOVÉHO KANÁLKU)

 • Primární fáze (celý zub)
  3 300 Kč
  strojové opracování jednokořenového zubu, endometrie Raypexem, dezinfekční vložka
 • Sekundární fáze (1 kanálek)
  1 500 Kč
  hermetické zaplnění kanálků lat.kondenzací nebo teplou gutaperčou Beefill + sealer
 • Ošetření pod operačním mikroskopem
  + 1 000 Kč
  k ceně výkonu
 • Dostavba zubu před/po endo.ošetření
  1 590 Kč
 • Reendodontické ošetření
  4 900 Kč
  opětovné vyčištění již jednou plněného zubu

Parodontologie

 • Operační krytí odhalených krčků
  od 9 950 Kč
  dle rozsahu
 • Odběr štěpu z patra
  1 990 Kč
 • Konzultace parodontolog.výkonů -30min
  1590 Kč
 • Dlaha proti bruxismu
  2 500 Kč
 • Parodontologické testy
  2000 - 3000.- Kč
  Bakteriologické/ genetické k diagnostice parodontitis
 • Konzultace, odběr, vyhodnocení testů
  1790.- Kč
 • Chirurgické ošetření parodontu
  3990.- Kč
  otevřené čištění parod.zubů 1-3, implantátu 30min ošetření
 • Kontrola po operaci s vyndáním stehů
  990.- Kč
  ošetření v délce 30min
 • Augmentace do obl.defektu - kolem 1 zubu
  5 900.- Kč
  doplnění um.kosti
 • Plasma - podpora regenerace/hojení tkání
  2 590.- Kč
  odběr krve, zpracování na plasmu
 • Chir.léčba periimplantitidy
  12 000 -17 000.-Kč
  odklopení laloku, očištění implantátu, augmentát , štěp/membrána
 • Emdogain
  5 000.- Kč
  aplikace léčivého regeneračního gelu do parodont.kapes, cena nezahrnuje chirurgickou část a šití

Estetické korekce

 • Aplikace botulotoxinu
  od 2 500 Kč